Dos galls en un gallier

Client: Tv3

Serie d'l·lustracions per el programa de TV3 "Curiositat Il·lustrada" en motiu del

IV centanari de la mort de Miguel de Cervantes, en vers la complicada relacio del propi Cervnates

amb Lope de Vega